Peyzaj Ruhsat Projeleri

Bilgi Formu

Açık ve yeşil alanlar için ekolojik, doğal ve kültürel verilere dayalı olmak üzere, Peyzaj Mimarlarınca hazırlanıp imzalanan, yerleşme ve yapının özelliğine göre ilgili idarece istenecek projeyi ifade eder.

Peyzaj ruhsat projesi, bir peyzaj projesi için gerekli olan belgelerin toplandığı ve incelendiği bir süreçtir. Bu proje, peyzaj tasarımı, yapımı ve bakımı ile ilgili olarak bir yerde yapılacak olan çalışmaların yasal olarak izin alınmasını içerir. 

Peyzaj Ruhsat Projesi, peyzaj tasarımının ve çalışmalarının yapılması için gerekli olan izinlerin alınması için gereken belgeleri içerir. Bu belgeler, projenin nerede yapılacağını, hangi tasarımın kullanılacağını ve çalışmaların nasıl yapılacağını gösterir.

Belediyelerde ruhsat aşamasındaki yapı projelerinin peyzaj ruhsat izni için, oda kaydı bulunan Büro Tescil Belgeli (BTB) Peyzaj Mimarları tarafından, yapı denetime uygun peyzaj ruhsat projesi çizilmesi gerekmektedir.

Firmamız Peyzaj Mimarları Odası Genel Merkeze bağlı ve Büro Tescil Belgesi her yıl düzenli olarak yenilenmektedir.