Konsept Tasarımı ve Projelendirme

Bilgi Formu

Belirli bir ana fikirden yola çıkarak, ulaşılmak istenen amaca bağlı kalındığında ortaya koyulan tasarım sürecidir.

İlk aşama olarak projenin amacı ve hedef kitlesi belirlenir. Bu, projenin neyi anlatmaya çalıştığı ve hangi kitle için tasarlandığının belirlenmesine yardımcı olur. Daha sonra projenin tasarımı için gereken öğeler belirlenir ve bu öğeler arasında bir yapı oluşturulur. Bu yapı, projenin nasıl düzenleneceği ve ne gibi öğeleri içereceğini belirler.

Son olarak projenin tasarımı gerçekleştirilir ve gerekli düzenlemeler yapılır.