3D Mimari Görselleştirme

Bilgi Formu

Bir projenin daha iyi algılanabilmesi için yatay düzlemde çizilmiş halinin bilgisayar ortamında en, boy ve derinlik olarak 3 boyutlu gerçekçi fotograf ve video haline dönüştürülmesidir. 

3 D yöntemi tasarımın bitmiş halinin mekanda nasıl görüneceği hakkında fikir sahibi olunmasına yardımcı olur. 

Böylelikle uygulama aşamasından önce yapılması gereken revizeler varsa yapılır, sahada çıkabilecek tasarımsal sorunlar ortadan kaldırılmış olunur.